Tag: tin tức

Tái cơ cấu ngành lúa gạo ĐBSCL

Thực hiện thí điểm tạm trữ lúa gạo tại HTX được hỗ trợ lãi suất vai như DN XK. Hỗ trợ 100% kinh phí cho DN để tìm kiếm thị trường, hỗ trợ lãi suất tiền vay có thời hạn