Tag: thế giới ảo

Bạn đã sẵn sàng đối đầu với nạn tấn công thương hiệu từ thế giới ảo?

Dường như các công ty kinh doanh qua mạng Internet không thể thực thi các tiêu chuẩn về an toàn đủ nhanh để tiến xa hơn những tay lừa đảo. Những tên tội phạm đơn giản là đang trở thành