Tag: sự kiện

Tái cơ cấu ngành lúa gạo ĐBSCL

Thực hiện thí điểm tạm trữ lúa gạo tại HTX được hỗ trợ lãi suất vai như DN XK. Hỗ trợ 100% kinh phí cho DN để tìm kiếm thị trường, hỗ trợ lãi suất tiền vay có thời hạn