Tag: hợp tác thương hiệu

Liên minh thương hiệu – Vẹn cả đôi đường

McDonald’s gần đây đã liên kết với cà phê Newman’s Own–một kiểu thắng lợi kép, theo Michael Carey phó chủ tịch cấp cao và là giám đốc phát triển thương hiệu ở Arnold, một công ty quảng cáo hàng đầu