Tag: đầu tư

Đầu tư vốn và bất bình đẳng kinh tế trong giới tư bản

Sự suy giảm bất bình đẳng này không đảm bảo sẽ duy trì lâu dài. Đến thập niên 1970, đà tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển chậm lại, xu hướng tự nhiên của chủ nghĩa tư bản