Chiến lược thương hiệu mạnh

Chiến lược thương hiệu mạnh là một chiến lược khai thác nguồn lực nội tại để thương hiệu, sản phẩm có thể tồn tại và được bảo vệ một cách hợp pháp. Chiến lược này chủ yếu được sử dụng trong ngành hàng tiêu dùng. Unilever và Procter&Gamble’s là những chuyên gia trong việc phát triển các thương hiệu mạnh.

chien-luoc-thuong-hieu-manh